New Release

*หมายเหตุ*
กำหนดวางจำหน่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการจากทาง Official นะคะ

*สินค้าเกาหลี : [อัลบั้ม/สินค้าที่มีโปสเตอร์]
หากเพิ่งวางจำหน่าย จะยังสามารถได้รับโปสเตอร์, ราคาที่ลงรวมโปสเตอร์แล้วค่ะ

© Copyright by Quill Shop