[สถานะการสั่งสินค้า]

- ทางช็อปได้จัดแบ่งตามช่วงของหมายเลข ID เพื่อความเป็นระเบียบและค้นหาง่ายขึ้นค่ะ
- หากทางช็อปตรวจสอบการแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นไอคอน นะคะ
- สำหรับหมายเลข ID ที่จัดส่งไปรษณีย์ ทางช็อปทำการอัพเดทหมายเลข EMS ภายหลัง
การจัดส่งสินค้านะคะ

ตรวจสอบหมายเลข EMS โดยการใส่หมายเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ

*หมายเหตุ*
สำหรับหมายเลข ID ที่ขึ้นหมายเลข EMS แล้ว หากมีเหตุขัดข้อง
รบกวนโทรศัพท์สายด่วนที่ทำการไปรษณีย์ 1545 โดยทำการแจ้งหมายเลข EMS ของตนเองกับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในการสืบค้นสถานะของพัสดุได้เลยนะคะ

- สำหรับหมายเลข ID ที่ทำการนัดรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางช็อปจะนำสถานะออกค่ะ